Pravidlá ochrany osobných údajov

Dátumu poslednej aktualizácie: 24. máj 2018

Riadne spracovanie vašich osobných údajov je pre Trainerspot veľmi dôležité. Preto kladieme veľkú váhu na ich ochranu. Týmto by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte, ale aj iné informácie, ktoré pre vás môžu byť v spojení so spracovaním vašich osobných údajov dôležité.

Radi by sme vás uistili, že dodržujeme prísne pravidlá stanovujúce, kto má k vašim osobným údajom prístup a ktoré osobné údaje je možné spracovávať. Zoznámte sa, prosím, s nižšie uvedenými informáciami, ktoré sme pre vás v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov pripravili.

Kto sme (prevádzkovateľ)

inio s.r.o.
Hlavná 28/30
91701 Trnava

IČO: 46 987 321

Spoločnosť inio, s.r.o., IČO: 46 987 321, s je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

kontaktný email: trainerspot@trainerspot.sk

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Informácie, ktoré nám poskytnete

Pri žiadosti o použitie služieb spoločnosti inio s.r.o. vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli osobné informácie. Napríklad, keď si vytvoríte účet, požiadame vás o vašu e-mailovú adresu a heslo. Môžeme vás tiež požiadať o vaše telefónne číslo, napríklad o dvojfaktorové overenie alebo o zaslanie servisných upozornení. Môžeme požiadať o ďalšie informácie, ako je vaše meno alebo názov vašej spoločnosti.

Počas interakcie so spoločnosťou inio s.r.o. sa môžete rozhodnúť poskytnúť nám osobné informácie, keď nám pošlete e-mail, chatujte s nami, odpovedáte na prieskum, komentujte náš blog alebo s nami komunikujte prostredníctvom služieb sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky

Keď používate webovú stránku Trainerspot, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie z vášho zariadenia a jeho metadáta. To zahŕňa údaje o vašom softvéri, operačnom systéme, ktorý používate pri prístupe k našej službe, vašu IP adresu.

Zhromažďovanie týchto informácií nám umožňuje lepšie diagnostikovať problémy s našimi produktmi, poskytovať zákaznícku podporu efektívnejšie, a zabezpečiť nepretržitú funkčnosť našich produktov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme od tretích strán

Môžeme zhromažďovať dodatočné informácie o vás od tretích strán najmä preto, aby sme nám pomohli pochopiť, ako môžeme udržiavať a zlepšovať služby, ktoré ponúkame, aby sme vám mohli lepšie slúžiť. Nástroje tretích strán, ktoré na to používame, sú: Google Analytics, ktorá nás informuje o návštevách stránok, ktoré zase umožňujú spoločnosti inio s.r.o. rozhodnúť, či potrebuje aktualizovať určité stránky.

S kým zdieľame vaše informácie

Vaše osobné informácie môžeme zdieľať a zverejňovať iba za nižšie uvedených okolností:

Cookies

Podobne ako iné webové stránky používame cookies, aby sme zhromažďovali a používali osobné informácie o vás.

Kde získam ďalšie informácie?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookies alebo iných technológií, pošlite nám e-mail na adresu trainerspot@trainerspot.sk.

Ako chránime vaše informácie

Bezpečnosť vašich osobných informácií je pre nás veľmi dôležitá.
Keď zadáte osobné údaje, ako napríklad email, heslo atď. na našej webovej stránke, zašifrujeme tieto informácie pomocou technológie SSL (secure socket layer technology). Heslá sú uložené v zašifrovanej podobe (nie ako plan text). Naši zamestnanci nemajú prístup k týmto informáciám.
Používame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením, a to tak počas prenosu, ako aj po jeho prijatí. Avšak žiadna metóda prenosu cez internet alebo metóda elektronického ukladania údajov nie je 100% bezpečná. Preto nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu potrebnú na splnenie účelov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ nie je vyžadované alebo povolené zákonom dlhšie obdobie uchovávania údajov z právnych, daňových alebo regulačných dôvodov alebo na iné zákonné účely.

Keď nemáme prebiehajúce legitímne obchodné spracovanie vašich osobných údajov, buď ich budeme vymazávať alebo anonymizovať, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v archívoch zálohovania), potom bezpečne uložíme vaše osobné údaje a nezahrnieme ich do akéhokoľvek ďalšieho spracovania, pokiaľ ich je možné odstrániť.

Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov (Iba návštevníci / zákazníci EHP)

Ak ste návštevník / zákazník so sídlom v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "EHP"), náš právny základ pre zhromažďovanie a používanie vyššie uvedených osobných informácií bude závisieť od príslušných osobných údajov a konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme. Zvyčajne z vás zhromažďujeme osobné informácie len vtedy, keď máme váš súhlas, aby sme tak urobili, kde potrebujeme osobné informácie na to, aby sme s vami uzavreli zmluvu alebo kde spracovanie prebieha v našich legitímnych obchodných záujmoch. V niektorých prípadoch môžeme mať zákonnú povinnosť od vás zhromažďovať osobné informácie.

Ak Vás žiadame, aby ste poskytli osobné informácie, aby ste dodržali zákonnú požiadavku alebo uzavreli s vami zmluvu, ubezpečíme sa, že v príslušnom čase vám dáme informáciu, či je poskytovanie vašich osobných informácií povinné alebo nie (rovnako o možných dôsledkoch, ak neposkytnete svoje osobné údaje). Podobne, ak zhromažďujeme a používame vaše osobné informácie a spoliehame sa na naše legitímne obchodné záujmy, v príslušnom čase vám poskytneme jasné informácie o tom, aké sú legitímne obchodné záujmy.

Vaše práva a možnosti ochrany údajov

Máte nasledujúce práva:

Zmeny v oznámení o ochrane osobných údajov

Zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa vykonajú v prípade potreby v reakcii na zmenu právneho, technického alebo obchodného vývoja. Pri aktualizácii nášho oznámenia o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia, aby sme vás informovali v súlade s významom zmien, ktoré vykonávame. Získame svoj súhlas s akýmikoľvek významnými zmenami oznamu o ochrane osobných údajov, ak to vyžadujú príslušné zákony na ochranu údajov.

Môžete vidieť, kedy bolo toto oznámenie o ochrane osobných údajov naposledy aktualizované, a to skontrolovaním dátumu "poslednej aktualizácie" zobrazenej v hornej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Nové oznámenie o ochrane osobných údajov sa bude vzťahovať na všetkých súčasných a minulých používateľov webových stránok a nahradí všetky predchádzajúce upozornenia, ktoré sú v rozpore s ním.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa používania alebo sprístupnenia vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať zaslaním e-mailu na trainersport@trainersport.sk alebo kontaktovaním na adrese:

inio s.r.o.
Hlavná 28/30
91701 Trnava

Berte na vedomie, že na účely právnych predpisov EÚ o ochrane údajov je inio s.r.o. správcom vašich osobných údajov.

Používaním stránok prevádzkovaných na www.trainerspot.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Súhlasím