Ondrej Rakyta Ondrej Rakyta

Spoločné znaky a rozdiely fyzioterapeutov a kondičných trénerov

Fyzioterapeut


 • vysokoškolsky vzdelaný pohybový medicínsky a rehabilitačný špecialista, ktorý používa mechanickú silu a pohyby, napráva telesné poškodenia a zlepšuje mobilitu (pohyblivosť) a funkciu častí tela a/alebo celku a kvalitu života pomocou vyšetrení, diagnózy, prognózy a vonkajších fyzikálnych procedúr (Mechanoterapia, Hydroterapia, Termoterapia, Elektroterapia, Fototerapia, Balneoterapia, Klimatoterapia a iné.)

 • pracuje s ľuďmi, aby im pomohol s problémami, ktoré negatívne ovplyvňujú ich telo pomocou správneho cvičenia, masážou a ďalšími technikami

 • zaoberá sa všetkými medicínskymi odbormi ako neurológia, ortopédia, pediatria, psychiatria a so všetkými zraneniami a ochoreniami, ktoré z týchto odborov vyplývajú

 • pomáha liečiť ľudí s telesnými problémami spôsobenými chorobami, zraneniami, nečinnosťou či starnutím

 • presadzuje zdravý životný štýl a radí ľuďom ako predísť zraneniam

 • pracuje s vekovo neohraničenou skupinou ľudí (jednotlivcami), tak isto športovcami/nešportovcami atď. – má široký záber a dobré uplatnenie

Lieči rôzne typy stavov, hlavne čo sa týka pohybovej stránky ľudí a bolesti, napr. :

 • neurologické (mŕtvica, roztrúsená skleróza, Parkinson)

 • neuromusculoskeletálne (bolesť chrbta, športové zranenia, artritídu)

 • kardiovakulárne (chronické choroby srdca, rehabilitácia po infarkte)

 • respiračné (astma, chronické pľúcne obštrukcie, cystická fibróza)

 

Kondičný tréner • licencia 1-2-3 stupňa sa dá získať akreditovanými trénerskými kurzami, licencia kondičného trénera 4.(Bc.) a 5.(Mgr.) stupňa sa dá získať len vysokoškolským vzdelaním

 • je silový a kondičný odborník so zameraním na športový výkon, rozvoj kondičných (sila, rýchlosť, vytrvalosť) a koordinačných schopností

 • využíva tréningové plány a cvičenia k zlepšeniu výkonu súťažných atlétov

 • pomáha športovcom s prevenciou voči zväčša predvídateľným zraneniam a správnou technikou/mechanikou pohybu v ich športových disciplínach a tréningu

 • okrem kondičnej prípravy sa stará aj o prípravu technickú, taktickú, teoretickú a psychologickú

 • dbá na kompenzáciu jednostranného zaťaženia, dysbalancií a všestranný rozvoj športovca

 • pracuje s vekovo neohraničenými jednotlivcami aj so skupinami ľudí – hlavne športovcami

 • ak má vysokoškolské vzdelanie očakávalo by sa od neho, že bude robiť v športových kluboch – vo výkonnostnom a vrcholovom športe, no kedže na Slovensku nie je šport na úrovni vyspelejších krajín a vysoké školy chrlia rok čo rok ďalších trénerov s neistým uplatnením a vyššou konkurenciou vo profesionálnom športe, často sa stáva že vo fitnescentrách pracuje Kondičný tréner 4. a 5. stupňa

 • jeho zameraním sú hlavne športovci, no aj široká verejnosť

 

Ísť teda za fyzioterapeutom alebo kondičným trénerom?


Za fyzioterapeutom ide človek, ktorý už má bolesť, zranenie, je po úraze alebo po operácii. Tiež ho vyhľadá aj človek, ktorý chce preventívne cvičiť na správne nastavenie tela a správne držanie tela. Cieľom môže byť aj odstránenia pohybových dysbalancií na svojom tele.
Kondičný tréner 4. a 5. stupňa má odbornejšie vzdelanie a kompetenciu starať sa o prípravu profesionálnych športovcov ako 1-3stupeň a tiež je to častá podmienka klubov. Kondičný tréner 1-3. stupňa má tak isto určité vedomosti z akreditovaných kurzov o kondičnej príprave ľudí/športovcov. Kondičný tréner, ktorý chce rozvíjať kondičné schopnosti, musí poznať kondičné testy ako aj motorické testy a dokonalú techniku cvičení, ak si toto uvedomíme – kondičného trénera tak isto môže vyhľadať človek, ktorý chce preventívne cvičiť na správne nastavenie tela a správne držanie tela, pretože ak vie tréner kontrolovať techniku v sťažených podmienkach s odporom závažia, logicky by to mal dokázať aj v nesťažených podmienkach u nešportujúcej populácie. Treba tiež povedať, že kondičný tréner nemá také hlboké vedomosti o celej anatómii a fyziológii človeka ako má fyzioterapeut, no jeho základňa ( z predmetov vysokej školy) je dosť pevná aby si dokázal poradiť s častými problémami a funkčnými poruchami populácie (ak nejde o poúrazové a pooperačné stavy).
 

Záver:

Kondičný tréner – fyzioterapeut = obom ide v určitom slova zmysle o zlepšenie funkčnosti a výkonnosti ľudí. Obom ide o zdravý životný štýl. Do hry ale vstupujú diagnostické, športové a terapeutické kurzy a samostatné štúdium kondičných trénerov a fyzioterapeutov. Ďalšia vec je tiež tá, že rôzny fyzioterapeuti používajú rôzne spôsoby liečby ak sa jedná o pohybový aparát – majú s nimi dobré skúsenosti – napr. SM System, Dornova metoda, mäkké techniky, McKenzie metoda, DNS, Vojtova metoda, Akrálna koaktivačná terapia, masáže, kineziotaping, SpiralDynamik a iné, nemožno teda usudzovať že len jedna metóda je najefektívnejšia. Tak isto existujú poznatky o tom, že silový tréning a komplexné cvičenia s dobrým načasovaním zapojenia svalových skupín, dostatočnou aktiváciou hlbokého stabilizačného systému, spevnenia tela atď. je účinný proti bolesti chrbta (hernia disku).. Veľa z týchto kurzov sa dá absolvovať aj keď človek(tréner) nie je fyzioterapeut, vie ich využívať a ak to situácia vyžaduje použiť ich k zníženiu bolesti klienta a k  zlepšeniu jeho pohybového aparátu. Ak má teda aj tréner ambíciu, aby navštevoval terapeutické kurzy, porozumel im a neustále rozvíjal svoje vedomosti, ale taktiež dostatočnú mieru sebareflexie aby praktikoval tie veci, o ktorých nemá pochyby – teda nie pokus omyl (a ak aj niekedy áno, tak nie tak že by to klientovi uškodilo), potom je na mieste ak sa tréner usiluje nie len o výkonnostnú, ale aj o funkčnú a nápravnú stránku pohybu. Ak má pochyby o možných kontraindikáciach tréningu, nápravnej stratégii alebo ak zhodností že k náprave je potrebný medicínsky a rehabilitačný špecialista (fyzioterapeut) so širšími poznatkami a skúsenosťami – odporúči ho k nemu. Tak isto ak fyzioterapeut zhodnotí stav svojich klientov za stabilizovaný a je im treba ďalej sa pohybovo, funkčne a bezpečne rozvíjať – odporúči mu skúseného kondičného trénera.

Zdroje:
http://bodycontrol.sk/spolocne-znaky-rozdiely-fyzioterapeutov-kondicnych-trenerov/
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_therapy
https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/allied-health-professionals/physiotherapist
https://en.wikipedia.org/wiki/Strength_and_conditioning_coach
http://re-habilis.cz/fyzioterapeuticke-metody
(Ondrej Rakyta, 7 2017)

Používaním stránok prevádzkovaných na www.trainerspot.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Súhlasím